דפיר הספר "בדרך לצה"ל" מקפלים בתוכם זכרונותיו של אחד האנשים אשר התמכרו לשירות המדינה–בדרך במשך חצי יובל שנים, ושנים לא מעטות לאחר שכוננה.

הספר כמעט כמו צונף את הקורא ונוטלו עמו לשוטט על פני כל אותה התקופה ולהתכונן ולחיות יחד עמו מחדש את האירועים והמאבקים שנקלע אליהם המחבר בתוקף תפקידיו השונים. 

בהעלותו זכרונות–חייו על הכתב, תרם המחבר תרומה רבת־ערך הן לתולדות אותם ימים, והן לקורא המבקש להכירם. 

אלוף (מיל') יוסף אבידר (רוכל) נולד ברוסיה ב־1906. עלה ארצה ב–1925. הצטרף לפעולות ב"הגנה", פעל בעיקר בירושלים. במאורעות תרפ"ט פקד על העיר העתיקה. מילא תפקידים בכירים בפיקוד ובמרכז ה"הגנה". אחד מקבוצת האלופים הראשונה בקום צה"ל. ראש אגף האפסנאות במטכ"ל בימי מלחמת–הקוממיות. היה אלוף–פיקוד וראש אג"מ. לאחר פרישתו מן הצבא שימש כשגריר במוסקבה ובבואנוס–איירס, ובתפקידים ממלכתיים אחרים. כיום – מבקר הסתדרות העובדים. 

בדרך לצה"ל זכרונות אלוף אבידר/יוסף אבידר/ 1970, 315 עמודים.

בדרך לצה"ל זכרונות אלוף אבידר/יוסף אבידר/ 1970, 315 עמודים.