ספר : בעיני הערבים: מלחמת ששת הימים ולאחריה

 

לא עברו ימים רבים אחרי מלחמת ששת הימים, ובעולם החלו נשמעות הצעות והנחות לגבי עתידו של המזרח התיכון, הועלו הצעות על־גבי הצעות לפתרון הסכסוך, ורבות מהן התבססו על התפיסה הנפוצה על־ידי המעצמות הערביות. מאליה עולה השאלה: מה הלאה? ניכר הצורך להבהיר נכונה מהן הכוונות האמיתיות של השליטים הערביים כלפי הסכסוך ופתרונו.

ספרו של שמשון יצחקי דן בהתפתחויות שהביאו למלחמת ששת הימים ואלו שחלו אחריה. המחבר מפרט בו על יסוד הצהרותיהם, הודעותיהם ודבריהם של השליטים הערביים, את תפיסתם הבסיסית כלפי ישראל והדרכים הנראות להם לחיסולה.

שמשון יצחקי נולד בעיראק ב־1934. עלה ארצה ב־1949, ונחשב בר־סמכא בכל הנוגע למשטר הנאצרי במצרים ויחסיו עם מדינות ערב האחרות.

בעיני הערבים: מלחמת ששת הימים ולאחריה/שמשון יצחק/1969, 253 עמודים

בעיני הערבים: מלחמת ששת הימים ולאחריה/שמשון יצחק/1969, 253 עמודים