ספר: גריבלדי ו"מסע האלף"

גריבלדי ומסע האלף מתאר את התקופה העיקרית בחיי גריבלדי ומאבקו לאיחוד איטליה.

אמנות הפיקוד של גריבלדי הייתה טבועה בחותם אישי מאוד, והיה בה להוכיח כל מי שמחונן בחוש צבאי ובלבו רצון נחוש להכריע את האויב, מצליח לנהוג את אנשיו אל הנצחון. הוא תפס בחוש את כל האפשרויות הטמונות בנסיבות מסוימות וידע לנצלן. הוא לא חיפש קרבות תכופים אלא את השגת המטרה שהציב לפניו.

גריבלדי רחוק היה מכל אידיאולוגיה מגובשת ועקרונית. דמותו ומפעלו, הקסם האישי שהצליח להקרין על אנשיו, ומופת התנהגותו במסע ובקרב עוררו את לב הפטריוטים, והיו הגורם הראשון במעלה לשחרורה ולאיחודה של איטליה. גדולה הייתה השפעתו של גריבלדי על התנועות הלאומיות המהפכניות האירופיות ותרומתו להפצת הרעיונות הליברליים וההומניטריים במאה ה־19. 

גריבלדי ו"מסע האלף"/ג'. מ. טרווליין/1969, 278 עמודים

גריבלדי ו"מסע האלף"/ג'. מ. טרווליין/1969, 278 עמודים