"גוייסנו לכל החיים" הוא סיפורו של עלי על קורותיו במחתרת "לח"י".

בסיפורו מכניס הוא את הקורא לחיי היום-יום, שלו ושל וחבריו, באותן שנים, על גילוייהם השונים, ומשתף אותנו במבצעיו, על כל שלביהם, מהתכנון ועד לביצוע, ולהווי המחתרתי המיוחד בו נעשו.

עלי עשה את דרכו במחתרת "לח"י" מיום הווסדה ועד להצטרפות לצה"ל.

כנער החל את דרכו ככאיש שורה, הפך לאיש מבצעים, חינוך לוחמים, תכנן מבצעים והשתתף אישית בפעולות רבות מכל הסוגים, עד שהיה חבר המטה המבצעי של "לח"י". 

גוייסנו לכל החיים/דוד שומרון - עלי/1969, 260 עמודים

גוייסנו לכל החיים/דוד שומרון - עלי/1969, 260 עמודים