סיפור קורותיהם של הטנקים - מן הראשונים בימי מלחמת העולם הראשונה, התפתחותם בין שתי המלחמות, ועד שילובם במערך הלוחמה המשוריינת בימי מלחמת העולם השנייה ולאחריה.

באורח מרתק מתוארים בספר קרבות הטנקים הגדולים: התקפה - ההפתעה בקמבקיי ב־1917, השימוש הנועז בטנקים על־ידי הנאצים בפולין ובצרפת; קרבות השריון בין רומל ובעלות הברית בצפון אפריקה; מלחמותיו הנמרצות של פאטון באירופה הכבושה ב־1945; והתפתחות תורת הלחימה של השריון בתנופתו בימי מלחמת העולם השנייה.

המחבר ג'יימס קארי, עיתונאי ששירת בימי מלחמת העולם השנייה כמפקד פלוגת שריון בארמיה השלישית של ארצות־הברית לאחר הפלישה לאירופה, נפצע פעמיים בקרב.

הספר כולל תיאור הטנק במערכה, סקירה וניתוח מבחינה היסטורית, טכנולוגית ומן ההיבט האנושי, כולל תיאורי קרב ועוד.

הטנקים עולים/ג'יימס קארי/ 1968, 275 עמודים

הטנקים עולים/ג'יימס קארי/ 1968, 275 עמודים