המשימה תמה הוא סיפור חיים של אחת הדמויות הפעילות בתולדות חיל־האויר הבריטי. 

מרשל־אויר־ראשי, סר בייזיל אמברי, החל דרכו בחיל־האויר המלכותי כטייס צעיר בעיראק ובהודו. השתתף בקרבות אויר מעל לצרפת במלחמת־העולם־השניה, הופל וברח מן השבי, לבוש כפוחח, משנה זהותו בהתאם לצורך, הוא צרפתי, בלגי, אמריקני ופליט אירי חליפות לאחר הרפתקות הרבה הגיע לדרומה של צרפץ ומשם לאנגליה, לפעילות אוירית אינטנסיבית מחודשת.

בידיו הופקדו משימות מיוחדות וקשות והוא שקד על פיתוח הלוחמה האוירית ביום ובלילה. נסיונו בתפקידים קרביים עזים הכשירוהו במיוחד להיות אחד המחדשים והמשכללים של חיל־האויר המלכותי אחרי מלחמת־העולם־השניה, עד שמונה לשמש מפקד חילות־האויר של נאט"ו במרכז אירופה. ספר עלילות בשחקים של איש־טיס נלהב ואחד מן המסייעים לעשות את חיל־האויר זרוע־מחץ של הלחימה המודרנית.

המשימה תמה/מרשל-אויר ב. אמברי/1968, 298 עמודים

המשימה תמה/מרשל-אויר ב. אמברי/1968, 298 עמודים