הגולן, שעל במותיו נתחוללו פרשיות מחאות הוד בתולדות ישראל מימי קדם ועד ימי שיבת ציון בסוף המאה התשע־עשרה, היה למעשה סגור בפנינו מאז תום מלחמת העולם הראשונה.

אך קריעת הגולן מארץ־ישראל לא נתקה את הקשר הנפשי עם גיבורי ומתנחליו. המאמצים לחזור ולהאחז במרחביו לא חדלו כל העת, עד ימי הקוממיות ממש.

מלחמת ששת הימים, בחודש יוני 1967, חזרה ופתחה לפנינו את הגולן.

ספר זה, החושף לראשונה את צפונות הגולן ועברו היהודי, מימי קדם ועד ימינו אלה, יש בו תרומה נכבדה להכרת הגולן לכל קורא ובמיוחד למטייל ולמסייר באיזור ישן־חדש זה.

הגולן/מרדכי ניישטט/1968, 222 עמודים

הגולן/מרדכי ניישטט/1968, 222 עמודים