ספר: במעגלות סין נוכח סין האדמה

בספר "מעגלות סין" נפרשת לפנינו יריעה רחבה של חיי סין העממית המחבר עבר למעלה מ-40,000 קילומטרים לאורך גבולותיה של סין, מיערות־העד של דרום־מזרח אסיה עד גבולות סיביר. בכל מקום בו ביקר – למען הכפרים הנידחים בהרי ההימלאיה עד אורותיה הנוצצים של הונג־קונג – ביקש המחבר לשמוע את קולה של סין, ולהתחקות על הגורמים להשפעתה רבת־העוצמה על אסיה ועל העולם כולו.

מדפי הספר עולה הדם של הקונפליקט הבינגושי, המאבק בין סין להודו על ההגמוניה באסיה, והקונפליקט בין ברית־המועצות לסין על הנהגת העולם הקומוניטי . מסקנותיו של המחבר: על העולם המערבח לנסות למצוא דרך לקשירת קשרים קרובים יותר עם סין ולשים קץ לבידודה בין האומות.

הספר מסייע לנו להציץ מעברו של מתרס החסום בפנינו מזה זמן רב; והשאלות שהוא מעורר מושתתות על ניסיונו האישי הרב של המחבר וניתוחו החודר. 

במעגלות סין נוכח סין האדומה/ ה. סולסברי/1968, 202 עמודים

במעגלות סין נוכח סין האדומה/ ה. סולסברי/1968, 202 עמודים