ספר "הלוחם היהודי בצבאות העולם" בא לגאול פרק נשכח בתולדות עמנו, והוא – חלקם של יהודי הפזורה כלוחמים בארצות מושבם, זהו פרק מסעיר המגולל את עמידתם של היהודים כאחד הגדולים שבמבחנים אשר הציגה לפניהם הגולה – הצורך לחרף את נפשם למות בעד עמים ומשטרים, אשר לרוב לא הכירו בם כבאזרחים שווי-זכויות, דיכאו אותם ורדפום. הקורא יווכח, כי גם בתנאים קשים ומרים אלה התעלו היהודים, בהידרש הדבר מהם, לשיאי גבורה והקרבה, ותרמו בכך לשחרור העם בפזורה מכבלי אפליה, ולהזמת משפטים קדומים עליה. בראש וראשונה מיועד ספר זה לקורא בן-הארץ הממשיך את שלשלת הגבורה היהודית.

הלוחם היהודי בצבאות העולם/ד"ר יהודה סלוצקי וסא"ל מרדכי קפלן/1967, 193 עמודים

הלוחם היהודי בצבאות העולם/ד"ר יהודה סלוצקי וסא"ל מרדכי קפלן/1967, 193 עמודים