ספר: גרגיר תירס לבן - שליחות באפריקה

ספר זה הוא פרי התרשמות ונסיון בשליחות מטעם מדינת ישראל ברפובליקות של סנגל ושל מאלי (היא סודן-הצרפתית לשעבר).

בהגיען לעצמאות, קשרו שתי מדינות אלו ביניהן ברית-פדרטיבית, שנקראה אז "פדרצית-מאלי". הפדרציה לא נתקיימה אלא זמן מועט בלבד – ועד-מהרה נתפרקה לשתי מדינות נפרדות. המחבר, סגן-אלוף יהודה בן-דוד, היה שגרירנו הראשון בפדרציה, ובשתי מדינות אלו.

הספר איננו בגדר "יומן אישי". על-אף כל התיאורים המעניינים שבו, תיאורי נופים וחזיוני-טבע, מרחבים, חברות-אנוש ססגוניות וטיפוסי-אדם רבגוניים, אין למנותו בין ספרי-המסעות. אלה שנתיים ימים בשליחות דיפלומטית מטעם מדינה צעירה במדינות צעירות אף ממנה. משולבים בהם המוכר והמפתיע, המקובל כאחת – ויהיה בקריאתם משום עניין והנאה לקורא. הם יוסיפו לו גם מידה של היכרות עם אותם עמים ועם מנהיגים ומידע מהימן – לפעמים בלתי-צפוי – על היבשת המתעוררת, שיתרמו להרחבת אופקיו.

גרגיר תירס לבן - שליחות באפריקה/יהודה בן-דוד/1967, 292 עמודים

גרגיר תירס לבן - שליחות באפריקה/יהודה בן-דוד/1967, 292 עמודים