ספר עזר וספר שימוש המתמצת בקצרה את המלחמות העיקריות והסכסוכים המזוינים בין האומות, החל במאה ה-5 לפני הספירה וכלה בימינו אלה. בעוד שהספרות הלועזית עשירה בספרים מסוג זה, האמורים לספק מידע כללי, כמו: שמות מצביאים, תאריכים עיקריים, שדות קרב, נתונים מסוג זה, והאנציקלופדיות לא הצליחו לכסות על הפער במידע בשל היריעה הרחבה שהן מכסות.

הוצאת "מערכות" עמדה על חסר זה, ומתוך כוונה למלאו נבדקו לקסיקונים בשפה האנגלית. חלקם נמצאו רחבי היקף מדי, חלקם לקו בחסר מבחינת היקפם ותוכנם, והספר היחיד שהומלץ על-ידי המגמה להיסטוריה צבאית באוניברסיטת תל אביב וענה על דרישות המערכת הוא ספרה זה.

הספר חובר בידי שני מחברים: פרופסור להיסטוריה רובין הייאם, וקולונל דיוויד זוק. לספר המקורי הוספנו מפות, תרשימים ואיורים, כדי ללוות את הכתוב בהמחשות לתועלת הקורא, שלא תמיד בקיא בפרטים הטכניים. השילוב של החיבור המקורי ושל תוספות המערכת יצרו, לדעתנו, ספר עזר ראשון מסוגו שיקל על איש הצבא והקורא האזרח לבדוק פרטים הקשורים באירועים צבאיים, לקבל מידע כללי ראשוני על מלמות ומאבקים בין אומות וצבאות, ובעיקר לקשור יחד תאריכים, אירועים, שמות ומקומות ולראות את תולדות המלחמות כמקשה אחת וכמכלול, ולא כאוסף פרטים מקרי.

לתועלת הקורא חיברה המערכת מפתח מפורט של שמות, מקומות ועניינים, וכן צורפה לספר רשימה ביבליוגרפית של ספרים בשפה העברית, המפנה את הקורא למקורות נוספים המרחיבים את הידע באשר לחומר הכלול בספר.

קיצור תולדות המלחמות/ ד' זוק ור' הייאם/ 1966, 420

קיצור תולדות המלחמות/ ד' זוק ור' הייאם/ 1966, 420