חן מספרים ולבו הרגיש על אדם, שלובים יחד בקובץ סיפוריו־זיכרונותיו של סא"ל ד"ר ישראל מהרי"ק ז"ל, שתרם תרומתו בחיל הרפואה של צה"ל; קודם לכן קצין רפואה בצבא הבריטי בשנות מלחמת העולם השנייה מחרף נפשו בשליחות עזרה אל מחנות הפרטיזנים ביוגוסלביה; ועוד לפני זה נאמן ה"הגנה" העברית ומתנדב נצחי.

לרבים נועד ספר זה: לאנשי צה"ל ולאנשי רפואה, לצעירים ולרוצים להעביר שוב לנגד עיניהם את מעשי דורם ולחוש את אווירתו.

אדום על חאקי/סגן אלוף ד"ר ישראל מהרי"ק/ 1966, 296 עמודים

אדום על חאקי/סגן אלוף ד"ר ישראל מהרי"ק/ 1966, 296 עמודים