פיניק וזה - מפקד יחידת הרכש של ה"הגנה" בשנים של ערב מלחמת-הקוממיות ובמשך המלחמה – מסיר בספר זה לראשונה את הפרגוד על שורת פעולות שנעשו בהתמדה, ללא ליאות ותוך סיכון מתמיד למען חימושו של צבא-ישראל-בדרך, ואחר לציודו של צה"ל הלוחם בפולשים. אלה הם סיפורים מרתקים על מעשים ועלילות של ימים סוערים ולילות כבדים – שרק מעטים מאוד ידעו סודם, אם כי רבים היו העוזרים לביצועם. "המשימה – רכש" הנו תרומה נוספת לנדבך סיפורי תולדות מאבקו של דור אחרון לשעבוד וראשון לגאולה.

המשימה רכש/פנחס (פיניק) וזה/1966, 285 עמודים

המשימה רכש/פנחס (פיניק) וזה/1966, 285 עמודים