בריגדיר גנרל ס.ל.א. מרשל הוא מן הסופרים הצבאיים אשר בכל מקום בו פורצת מלחמה ממש שם הוא. הוא היה בחוף הפלישה באירופה; הוא היה בקוריאה; הוא היה בישראל – וכמעט בכל אתר בו לחמו בדורנו. הוא קולט את הנעשה בשדה–הקרב בכל חושיו, ומנציח את הדברים בכתביו.

על הספר שלפנינו כתב קרל סנבורג בהקדמתו: לא אחת בעת קריאה אמרתי בלבי: קטע זה אקראנו שנית כדי ליהנות מהדרמה שובת–הלב... אחר אתה שוקע במחשבות ואומר: אכן, דברים כאלה קורים לבני אדם בזמן מלחמה. יש בספריתי מספר ספרים שאני חש מדי פעם צורך לשוב ולקרוא בהם דף או שנים. 'הם נצחו בלילה' - הוא אחד מן הספרים הללו. אין ספק כי גם הקורא העברי ימצא ענין רב בספר ובמסופר בה.

הם צנחו בלילה/בריגדיר גנרל ס.ל.א. מרשל/1966, 403 עמודים

הם צנחו בלילה/בריגדיר גנרל ס.ל.א. מרשל/1966, 403 עמודים