בגידה או רשלנות פושעת? מה גרם למעצרים בקרב המחתרת הצרפתית בקיץ 1943 ? האם חדר בוגד למפקדה אשר בלונדון ? או שמא היו אלה שיקולים שכל האסטרטגיה הבריטית, ליצור על־ידי כך תמונה מסולפת אצל המודיעין הגרמני ?

על כך מספר צ'. וייטון בספרו "החבלן במכנסי הפסים", ספר רב־עלילה, שדמותו המרכזית היא "רובין" – איש עסקים יהודי, נתין שויצריה, לוחם מחתרת צרפתי ורב־מרגלים בריטי. אימות הגיסטאפו היתה מרחפת עליו כיהודי במיוחד. אף־על־פי־כן לא עזב את משמרתו בפריס הכבושה; שם חי ופעל, מוקף חבר עוזרים אמנים. רשתות הריגול והחבלה שלו היו פרושות על מחיצתה של צרפת.

בזכות קשריו בכל חוגי החברה הצרפתית והגרמנית, בזכות העזתו ושכלו החריף, תרם תרומה רמת ערך למודיעין הבריטי ולתנועת המרי הצרפתית.

החבלן בחליפת הפסים/צ'ארלס וייטון/1965, 339 עמודים

החבלן בחליפת הפסים/צ'ארלס וייטון/1965, 339 עמודים