היש בכוחו של ספר לגלות את דמותו של הכנעני בן אפריקה, חניבעל, ופשר מעלליו בשדה הקרב, שהיו ללא תקדים?

מצביא ומדינאי זה, אשר בכתובות שנחרטו על קברות אבותיו הדהדו צליליה של עברית קדומה, עמד במרכז התמודדות דורו, התמודדות שתוצאותיה הכריעו את גורלם של עמי התרבות. האיש וגורלו, שהיו בגדר חידה לרוב בני זמנו, נשארו בגדר חידה סומה גם בשבילנו.

מה היה מקור כשרונו? מנין קם לו, לחניבעל הכוח, אשר שימש לו כיסוד לניסיונו לבצע מהפכה בעולם של אז, ולערער את כוחה הצבאי והאזרחי האדיר של רומי? ממי ירד, או רכש, וכיצד שכלל את אמנות המלחמה המזוקקת שלו, שנראה לדורות דוגמה קלסית לשנינות טקטית ואופרטיבית? אמנות מלחמה שאותותיה ניכרים בהגותם הצבאית של מצביאים וגדולי תורת מלחמה, עד סף המאה ה־20?

ומדוע כה התאכזר לו גורלו: לא גורלו בשדות הקרב, שבהם צעד מנצח ט"ו שנים רצופות - אלא גורל יחסיו עם בני עמו. בתחום יחסים זה נתגלה הניגוד החריף, הבלתי פוסק בין מעופו הצבאי ואופקו המדינאי הרחב ובין גישתם המרכולתית, צרת האופק והחשדנות, של סוחריה.

מתוך הספר:

כשבא האביב עקר סקיפיו מתוך ראש הגשר שלו "בקאסטרה קורנליה". הוא עשה זאת לפני שנסתיימה עונת הסערות ולפני שיכול חצי הקרתגי לצאת לים. בחודשי החורף הערים כוח הפרשים הקטן שלו על כוח גדול של פרשים  מתנדבים מקרתגו ופיזרם; פרשי המדבר של מסיניסה משכו את הקרתגים הלהוטים אל מארב של פרשים חמיים מאומנים. אחרי הצלחה זו שהרימה את קרנו של סקיפיו, החלה הזרוע הרכובה של כוחותיו להתעצב.

סקיפיו עצמו בילה את החורף בבידור חוזר - במשא ומתן על שלום עם סיפכש ועם עזרובעל, אשר מחנותיהם סגרו על לשון היבשה שלו. הוא זכר היטב את שאיפתו של סיפכס לסיים את המלחמה, בשעת המתה בסיגה. בוויכוחים ממושכים בין גליתי שני הצדדים נידונה השאלה, האם לא יוכלו כל הצבאות לסגת והמצב יוחזר לסטטוס־קוו? סקיפיו נמנע מלומר הן לאן בעוד קציניו, שהיו מחופשים כמשרתי דובריו, סקרו רב את המצב, את הכוננות ואת העצמה של שני מחנות שונות.

הקרתגים של עזרובעל הקימו את בקתותיהם בנפרד מאוהלי הנומידים. לבסוף הודה סקיפיו בלי חמדה, שאין בידו סמכות למלא אחר מבוקשו של סיפכס.

אך בעוד הנומידי הזקן מהרהר בחוסר חמדה זה של הרומאי, ובשעה שההפוגה הבלתי רשמית עודנה בתקפה, פרצה באחד הלילות אש בשני המחנות, וכאשר התעוררו הקרתגים והנומידים לכבות את הלהבות נפלו בחרב הלגיונאים של סקיפיו. פרשיו של מסיניסה פרצו לתוך האנדרלמוסיה שבמחנות ועזרובעל וסיפכס התעוררו בעוד מועד ונמלטו. הרומיים הצילו שפע של שלל, ציוד וסוסים מתוך והבעירה.

על־ידי הפרת ההפוגה הצליחו סקיפיו וליליוס לגרש את האפריקאים מקווי המצור שלהם על "קאסטרה קורנליה". 

חניבעל/הרולד למב/ 1964, 331 עמודים

חניבעל/הרולד למב/ 1964, 331 עמודים