ספר : אוגוסט 1914

בראשית אוגוסט 1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה, המלחמה הגדולה שזרעה מוות והרס והביאה לשינוי פני העולם. בחודש זה הוכרע גורלה של המלחמה, שהכול צפו כי תגיע לסיומה המהיר בעקבות ניצחונו המוחץ של אחד הכוחות המעורבים. הכישלונות שצברו שני הצדדים הלוחמים בחודש זה קבעו את מהלכה של המלחמה ואופיה, את תנאי השלום ואת המצב של "שלום לא שלום" שאירופה תהיה לכודה בו בין שתי מלחמות העולם.

ביד אמן פורשת ברברה טוכמן לפני הקורא את סבך היחסים בין האישים קובעי המדיניות באותה העת, מהלך הכוחות הצבאיים, וקלות הדעת והאיוולת, שהטילו את העולם המערבי למלחמת התחפרויות ממושכת ואכזרית.

ברברה טוכמן (1989-1912) היא היסטוריונית נודעת, המיטיבה לתאר בצורה חיה וסוחפת תקופות בהיסטוריה. בדקות הבחנה ובהומור היא מצליחה לתאר במשיכות קולמוס מעטות וקצרות דמויות מורכבות, מצבי חברה, הלכי רוח ודפוסי חשיבה. אוגוסט 1914 (שהתפרסם בארצות־הברית בשם "תותחי אוגוסט") זכה להצלחה רבה בעולם כולו, וזיכה את טוכמן בראשון מבין שני פרסי פוליצר שהוענקו לה.

הספר יצא במסגרת "סדרת קלע", שכללה ספרי היסטוריה של המלחמה, פרשיות ריגול ומודיעין.

אוגוסט 1914/ברברה טוכמן/ 1962, 397 עמודים

אוגוסט 1914/ברברה טוכמן/ 1962, 397 עמודים

מתוך ההקדמה

על כל מניין קוראי היסטוריה מובהקים ישנן ודאי אלף או רבבה קוראים הנכונים לשקוע בתיאורי מאורעות דרמטיים ו״רגעי מתח״. דמויות ידועות שם או יוצאות דופן, הכרעות גורליות והתגלות תופעות בלתי צפויות באופי האדם ובתכונתם של עמים: וביחוד כשתיאוריה אחה מוגשים כמעין כתבה ז׳ורנליסטית מזהירה - המבורכת גם בכשרון מספרים, עז צבעים ורחב תנופה. רק לעתים נדירות קורה שהשתיים - הצגת מציאות היסטורית ו״כתבה״ עוצרת-נשימה - מתמזגת יחד לאחדות אחת. משהו מעין זה אירע באוגוסט 1914, ספרה של ברברה טוכמן.

ספר זה (שהופיע בארצות־הברית גם בשם ״תותחי אוגוסט״), מוקדש לכאורה רק למאורעות ולמצבים של ערב פרוץ מלחמת-העולם הראשונה - ולחודש הלחימה הראשון. למעשה, חורג הספר במקצת ממסגרת זמן זו; אך הוא נותן לקורא בו אף ״הצצה לעומק״: ברקע שהוליד את הראשונה שבמלחמות עולם, במשמעותה הגורלית, והקרנותיה מאז ״סיומה הרשמי״ ועד רגע זה בו אנו חיים כיום. ברברה טוכמן משיגה זאת לא על ידי ניתוחים והנמקות ארוכים, כי אם במשיכות קולמוס מעטות וקצרות, הדוחפות את הקורא ״לחשוב הלאה״, אף בלי שיוזמן לכך במפורש.

כמעט מפתיע הוא כיצד, על רקע טרגי זה, זכה ספר שיש בו גם חן מספרים רב ותמונות מרהיבות לא מעטות, שלא נעדרים ממנו ההומור והבדיחה הקולעת שמוצגים בו, במשחק רב פנים, דמויות אישים בגדולתם וקטנותם, גוני אופי, מצבי חברה ודפוסי מחשבה, כוחות נפש ונימוסים ומסורות כובלים. בתרגום העברי נעשה מאמץ רב למסור נאמנה הן את תוכנו של הספר והן את חן הכתיבה שבו, וכן להבהיר את מובנו הנכון של כל מושג או ביטוי בני התקופה, אשר משמעותם אולי אינה מובנת כל מושג או ביטוי בני התקופה, אשר משמעותם אולי אינה מובנת כיום מאליה, או שבינתיים נשתנה במקצת. עם חלוף חמישים שנה מפרוץ אותה מלחמה מוגש הספר לקורא העברי מתוך בטחון כפול: של ימים מרתק שימצא בקריאתו - ושל מחשבה ולקח שיהיו שכרו.