לקורא בישראל כבר נודע שמו של פרד מאג'דלני, מספרו הקלסי על מערכת קאסינו, שהופיע גם הוא בהוצאת "מערכות". הפעם כונסו בכרך אחר שני סיפורים מפרי עטו. הראשון שבהם "הפטרול", הוא רומן קצר ובמרכזו פטרול "עמוק" בשטח ההפקר שבין שתי החזיתות היריבות בצפון – מערבה של תוניסיה בימי החורף של ראשית 1943.

הצירוף הנדיר של יכולת ספרותית ושל העלאת תמונה צבאית מציאותית ועניינית שמציין סיפור זה, החושף את הרקע המקצועי ונוהל המבצעי של פטרול, ואת עולם החוויות שבנפשו של המשתתף בסיור העמוק. נוסף על כך, יוצא הקורא מועשר במושגי יסוד בסוגיית הפרטול, שהוא אחת הצורות הבסיסיות והפשוטות לכאורה של פעולות מלחמה, אך הקשות ביותר לביצוע.

"המנזר" (שבראש מונטה קאסינו), עוסק בשגרה הנמשכת מדי יום ביומו שבוע בשבוע של גדוד רגלים טוב ומכיר בערך עצמו, על פלוגות הרובאים ומחלקות הנשק המסייע שבתוכו פרוזאית, על אף הציפייה המתמדת המתלווה אליה למוות העומד בשער.

תחילת היא שגרה מלחמת עמדות עקשנית ומפרכת מאוד בחזית הררית קשה, על כל סידורי הקבע והווי החיים המיוחד הכרוכים במצב זה. בהמשך הדברים זוהי שגרת פועלו של גדוד במהלכה של מערכת סדירה הנמשכת ימים רצופים, וערכה הסופי נמדד כאן לא לפי הכושר ההישג ההתחלתי, אלא גם לפי כושר ההתמדה.

הספר יצא במסגרת סדרת קלע – ובה יצאו ספרים שנגעו להיסטוריה של המלחמה ולפרשיות ריגול ומודיעין.

הפטרול המנזר/פרד מאג'דלני/ 1961, 254 עמודים

הפטרול המנזר/פרד מאג'דלני/ 1961, 254 עמודים