ספר זה מקפל בתוכו סיפור־מלחמה שוקק ומסעיר – סיפור של לחימה בטנקים נגד אויב אמיץ ועדיף בציודו, במרחבים הגדולים והשוממים של המדבר המערבי. מתוארים בו, יום אחרי יום, חיי אדם שנלחם באומץ רב ובהזעה. גבר שידע פחד – אך התגבר עליו וללא היסוס הקדים תמיד את חובתו לנוחיותו וביטחונו שלו.

מכיוון שמכיר אני את האדם ואת התנאים שבהם לחמו – וניצחו – הוא וחבריו, נראה לי סיפורו אמתי. הוא מלא תסיסה ורגש ורווי יסורי הקרב וחרדותיו. 

בוב קריספ, שבטוחני כי יהא הראשון שיודה בכך, לא היה יחיד בחוויותיו ובהישגיו. היו עוד אחרים כמותו – חיילים חובבים בתחילה, אשר השלימו באומץ־לבם ובהחלטתם הנחושה את את מיעוט אימוניהם ואת ציודם הנחות – וכן את העדרה של הכוונה נאותה. 

סיפור זה צופן בחובו מוסר־השכל לציבור הרחב ולמנהיגי האומה בימינו. מכל אשר ראיתי בשורות הדורות הצעירים שלאחר המלחמה, אין הם נעדרי אומץ או תחושת חובה כלפי מולדתם. הבה נקווה, כי לקח הסכנה שבאי־כוננות, שעלה לנו במחיר כה יקר בימים הראשונים של שתי מלחמות ־ העולם, נלמד לבסוף. סיפור אמיץ זה, על אודות טפח־קרבות שאינו ידוע ביותר יסייע בוודאי בהחדרת הלקח אל תודעתנו.

על בני הארץ הזאת ועל מנהיגי האומה – המדינאים ואנשי־הצבא – מוטלת החובה להבטיח, כי ה 'בוב־קריספים' של העתיד, שייגזר עליהם להילחם להגנתנו, יהיו מוכנים יותר מקודמיהם. האמנם כך יהא הדבר?

מצח נחושה/רוברט קריספ/ 1961, 231 עמודים

מצח נחושה/רוברט קריספ/ 1961, 231 עמודים