יסודותיה של תורת האווירודינמיקה הקובעת את אפשרויות מעופם של כלי טיס שונים ואת יכולתם במצבים השונים של תנאי אוויר. הספר זכה בפרס רופין למדעי הטכניקה.

מתוך הביקורות:

"המחבר הצליח להסביר בספרו את עקרונות האווירודינמיקה, בכל דיוקם המדעי בלי להזדקק למתמטיקה גבוהה, דבר קשה וראוי לציון מיוחד. בסגנון חי ובלשון מדויקת מוסגרות בספרו התופעות המונחות ביסודה של הטיסה".

(מנימוקי ועדת השופטים לחלוקת פרס רופין)

"מעטים מאוד הם הספרים האוירונוטיים ברמה המתאימה למשכילים שאינם במיוחד בעלי מקצוע תעופתי. אכן, תוספת בעלת ערך לספרות הטכנית, וכן לקהל המתעניין במדע, יש לציין לשבח את השימוש הרב בציורים, בשרטוטים ובתמונות, הממחישים את ההסברים בגוף הספר, הישג שאינו נופל בערכו מעצם החסגרים שנכללו בספר הוא השימוש הבלעדי במונחים עבריים".

ד"ר י. רבינוביץ - ידיעות הטכניון.

"המחבר ריכז בספרו חומר רב המאפשר לחוגים רבים המתעניינים בתעופה לרכוש ידיעות יסודיות בתורת האווירודינמיקה . יש לציין את הצורה היפה והמעניינת בה הוגש החומר , המראה כשרון דידקטי מובהק של המחבר. המחבר מסיים כל פרק בתרגילי דוגמה".

אינני ח. קסטנברג - הנדסה ואדריכלות 

"אכן, הגדיל המחבר לעשות. כוח ההסברה המופלא שלו, כשרון הכתיבה שלו והניסוח וידיעת המקצוע של תלמיד חכם ז ה נתנו לנו יצירת מופת".

י. דקל - גטאון חיל האוויר

אוירודינמיקה/דוד אביר/ 1960, 354 עמודים

אוירודינמיקה/דוד אביר/ 1960, 354 עמודים