ספר: ברום שחקים

ד"ר דוד אביר ,

סא"ל גרשון ריבלין, ממייסדי "מערכות" יחד עם אלעזר )לסיה( גלילי והעורך הראשי של ההוצאה בשנים 1973-196701.06.1960

ברום שחקים/ד"ר דוד אביר, סא"ל גרשון ריבלין/1960, 248 עמודים

ברום שחקים/ד"ר דוד אביר, סא"ל גרשון ריבלין/1960, 248 עמודים