אודט סנסום הצרפתיה ריגלה אחר הנאצים עבור בעלות הברית, נתפסה, עונתה, נשלחה למחנה ריכוז - ולא נשברה לאחר המלחמה היא העידה במשפטי נירנברג, ואף זכתה לבול עם תמונתה, אבל מאז ההיסטוריה שכחה אותה ספר חדש מנסה לתקן את העוול שנגרם לה.

למרות העינויים שעברה בידי הנאצים, כליאתה במחנות ריכוז וחוסר הוודאות באשר לגורלו של אהובה ועמיתה המרגל – סוכנת בעלות הברית אודט סנסום מעולם לא בגדה ברשת החשאית שאליה השתייכה בצרפת הכבושה. ולמרות שהגבורה שלה הפכה אותה למפורסמת לזמן קצר, סנסום נשכחה במידה רבה.

אודט סיפורה של מרגלת / ג' טיקל / 1960 / 340 עמודים

אודט סיפורה של מרגלת / ג' טיקל / 1960 / 340 עמודים