אין צבא בעולם, היכול או רשאי לותר על הנכס היקר של מסורת. ואין לך דבר המגבש ומוריש מסורת כאשר ספר יחידה טוב, המגלם את זכרונות ימי הקרב ולקחם.

הסדרה "ספרי החטיבות והחילות" אינה מתכוונת לומר את הכול על מעשיהם הרבים והמגוונים של גופי הגייסות והחילות המיוחדים שפעלו במסגרת צבא ההגנה לישראל בימי מלחמת העצמאות. הסדרה עמלה להעלות את אוירת הימים על שלביה וגלגוליה - את ההוי המתגבש (והמשתנה), את האופייני והמיוחד לתקופות התהוותו וגידולו של צבא ההגנה לישראל, וכמובן - את האופייני והמיוחד לאותה חטיבה מסויימת, או לאותו חיל או שירות, אשר בו עוסק הספר הנתון.

ספרי החטיבות והחילות, באשר הם כאלה, קיימת לגביהם האפשרות להעלות את הבלתי נשקלות הללו, כאשר הם כאלה קיימת לגביהם האפשרות להעלות את הבלתי נשקלות הלה הזכרונות המשותפים, את החוויות אשר גובשו, את דמות הגוף הצבאי, את נכסי החברות והליכוד ועם זאת, לעתים, גם גילויים של סכנות וגורמים של רפיון - היינו, כל אשר יכול לשמש לקח מאלף ומורשת מדריכה לדורות העתידים של צה"ל.

ספרותנו הצבאית ההיסטורית החלה בעצם עם ספר יהושע ועם שירת דבורה, והיא העתיקה שבספרויות המספרות על עלילות המלחמה הקיימות והנקראות עד ימינו. הרקע שאל מולו נכתבות תולדות החטיבות והחילות של צבא ההגנה לישראל הן באשר לנוף הארץ, והן באשר לנוף של זכרונות היסטוריים ומסורת עתיקה - יש בו כדי לשוות כפל טעם והוד לסיפור מעשיהם במלחמת הקוממיות. הזכות להיות עם בעל שורשים - זהו הדבר שלמענו נלחם ישראל במלחמת הקוממיות. אבל תוך כדי עצם המלחמה ניתנה לו תוספת כוח על ידי השרשים שכבר היו לו, צמחו לו, בקרקע המולדת ההיסטורית. תוספת כזו של כוח ינקה במידת מה גם חטיבת גולני מתחושת שרשרת המסורת, המחברת את זכר ימי העבר עם מעשיה היא בזירת הקרב שלה.

אילן ושלח - דרך הקרבות של חטיבת גולני/בנימין עציוני/ 1959, 417 עמודים

אילן ושלח - דרך הקרבות של חטיבת גולני/בנימין עציוני/ 1959, 417 עמודים