בריאות תקינה הנה מצב פיסי ופסיכי, המתגלה באדם בגילויי בטחון עצמי, יזמה, דריכות, יכולת לשמוח בחלקו וכושר להתגבר על מחלות התוקפות את גופו. 

הרפואה המונעת מקיפה את מרבית שטחי חייו של האדם: היגיינה אישית, מזון ומשקה, בדיקה קפדנית של מקורות מים והכשרתם לצריכה, תנאי האקלים, הנעלה והלבשה והשפעתם על הבריאות, תנאי דיור, אורור ומאור, סילוק אשפה, שינה ומנוחה, חיסון הגוף ומניעת נזקים מגורמי חוץ ועוד. 

כל אדם חייב ללמוד ולדעת את חוקי ההיגיינה הן האישית והן הציבורית, לשמור שמירה קפדנית על ביצוע חוקים אלה ולהכיר את הרקע, עליו עלולים להתפתח גורמים מזיקים לגופו ולנפשו – למען יישמר מהם ויוכל להם. 

זוהי מטרת ספר הבריאות. 

בספר פרקים על היגיינה אישית, פיקוח תברואה במחנה, מניעת מחלות מדבקות בצבא ואף הטיפול במקרה הכשת נחש.

ספר הבריאות הגיינה ותברואה/דר י. טהריק ודר' ש. כוכבא/ 1957, 411 עמודים

ספר הבריאות הגיינה ותברואה/דר י. טהריק ודר' ש. כוכבא/ 1957, 411 עמודים