מנהיגות צבאית/חיים לסקוב/1957, 191 עמודים

מנהיגות צבאית/חיים לסקוב/1957, 191 עמודים

הספר הוא אסופה של דברים שכתב והרצאות שנשא חיים לסקוב בנושאי מנהיגות צבאית, שמשמעותה, על פי לסקוב, גם יחס נאות אל החייל. חיים לסקוב לא תפס את היחס אל החייל כמערכת של זכויות ש"מגיעות" לו, אלא כמערכת של חובות החלות על המפקד בצבא. מפקד אינו יכול למלא את תפקידו ולבצע את משימותיו כשהוא פועל לבדו, והוא תלוי תמיד בשיתוף הפעולה של חייליו ובנכונותם לעשות את המוטל עליהם ואף לסכן את חייהם. הסיכוי להגיע להזדהות כזאת של החייל עם מפקדו ועם יחידתו קיים אך ורק כאשר החייל יודע שמפקדו רוחש לו כבוד ויחסו אליו אישי וכן.

מתוך פתח דבר מאת הרמטכ"ל, רא"ל משה לוי: "מחיים לסקוב למדנו, כי מנהיגות מתבססת על נורמות וערכים חיוביים ומי שאינו מאמין בהם ואינו נוהג על פיהם, איננו יכול להיות מנהיג. חיים לסקוב ידע לנתח ולהבהיר את יסודות המנהיגות. הקורא באסופת דבריו ומאמריו יוכל ללמוד את פרטי הפרטים, את המרכיבים השונים, את הנסיבות השונות ואת הדרישות המשתנות ממצב למצב. אין לי ספק, שעיון בדברים שקובצו כאן יסייע לכולנו, ויהא ספר זה דרך נאותה להנציח את זכרו של מפקד ואדם".

אולי תתעניינו גם: מאמר שכתב לסקוב במערכות 118–119 (אפריל 1959) על מפקדים ועל מנהיגות

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאןhttps://bit.ly/3ledAzz