אוסף תיאורי קרב אמריקני זה מכונה היה במקורו "פעולות - קרב בקוריאה", אם כי יש והתיאור שבספר עוסק בגדודים, ואפילו בצוותי קרב הגדולים מגדוד, הרי בדרך כלל מתפרט סיפור המעשה למצביהם ופעולותיהם של פלוגות או מחלקות, ואף של כיתות, קבוצות חיילים וחיילים בודדים.

בכך טמון אחד הצדדים המעניינים והמאלפים ביותר שבאוסף זה, כי הדבר מאפשר לקורא להגיע אל מצבי היסוד וגורמי היסוד שבכל קרב אל היחידה הזעירה ואל הלוחם הפרט. עם זאת, ברוב המקרים משולב תיאור קורותיה של היחידה הקטנה בתמונה המבצעית הרחבה יותר, ובמצב הכללי שהיה קיים אותה שעה בזירת המלחמה או בגזרה מסוימת של ההתרחשות בשדה הקרב.

הקריאה בפרקים אלה ודאי שאינה קשה כלל ועיקר. אך מן הראוי שעם סיומה ייתן הקורא, ולו רק דקות ספורות, את דעתו על משמעותם: מן הראוי כי יתהה על מסקנותיהם ועל לקחם; על המופת והאזהרה הפזורים בהם. במידה שניתן ללמוד דבר - מה מועיל וחיוני למלאכתו של איש מלחמה מקריאה בספרים - הרי הקרבות בקוריאה הוא ללא ספק אחד הספרים הלא רבים שחובת הקריאה בו מוטלת על כל איש צבא - פעיל או עתודאי.

קרבות בקוריאה/ראסל א. גיוגלר/ 1956, 341 עמודים

קרבות בקוריאה/ראסל א. גיוגלר/ 1956, 341 עמודים