הספר בנוי משלושה חלקים. חלקו השלישי הוא שמהווה את "גרעין" הספר, את תכליתו השימושית הישירה; ואילו החלקים שלפניו חיוניים הנם להבנת תעודתם של כוחות השריון בכלל - ולהכרת המסגרת הארגונית והטקטית בה משובץ תוכנו של החלק השלישי, שהוא מערכת בעיות טקטיות ליחידות שריון לפי הרקע, המתכונת, והנוהג של צבא מסוים, צבא ארצות־הברית.

בחלק הראשון - שתי קבוצות נושאים. תחת הכותרת "התפתחות כוחות השריון ותעודתם" באים דברי מומחים מובהקים - אנשי היסטוריה צבאית ורבי שריון - המציגים את שלבי התפתחותו של הטנק, התמורות באורחי הפעלתו, ואת התעודה הנודעת לו במלחמות-זמננו; ואילו תחת הכותרת "מלקח תפעולם של גיסות משוריינים" כלולות סקירות של קצינים מנוסי קרב, המנתחות את לקח הפעלתם של טנקים בעבר - קרוב, בשתי זירות מאלפות - בקוריאה, ובחבל ההררי של איטליה. חלק זה מרמז, אפוא, על אופקו הרחב של איש השריון.

בחלק השני של הספר - "דיוויזיית השריון האמריקאית" - סוגרים ברי־סמך את דרך התגבשותו של מבנה דיוויזיה משוריינת בצבא ארצות־הברית; את אופן תפעולה הטקטי והאופרטיבי של הדיוויזיה על "פיקודי הקרב" (המקבילים לצח"מים) שבתוכה, ואת ארגונה הלוגיסטי ומערך דרגי התובלה שלה. כאן נפרס בפני הקורא המראה הכולל של המסגרת בה משובצים "מצבי המוצא" השונים, ומתפתחים התרגילים הטקטיים הבאים בחלק השלישי.

בחלק השלישי - "תרגילים ליחידות שריון" מאת הקולונל פ. א. דיסני - מוצגים חמישה־עשר תרגילים הדנים בתפעולם של צוותי קרב משוריינים שונים בגודלם, ממחלקה ועד צח"ם - המשקפים בעיות טקטיות שונות ומדגימים דרך לפתרונן. ארגון זה של החומר הרב שבספר, כש"פרוג'קטור" מכוּון מוליך את הקורא־המעיין מן הכלל הרחב אל הפרט המוחשי והמעשי - מאפשר לא רק להקנות את ה"כיצד" של המעשה הטקטי שיידרש ממפקד יחידת כוח משוריין מהזעירה ביותר ועד לבינונית, על כל גווניה: יחידת טנקים, יחידת סיור, יחידת חרמ"ש, או צוות משולב - אלא גם להקנות לקורא את הבנת ה"מדוע?" וה"לשם מה?", שהם הם הנותנים, בסופו של דבר, את הטעם והתכלית לתרגילים הסקטים, המהווים את שלדו הלימודי של ספר זה.

ארחות שריון/א.אילון/ 1956, 299 עמודים

ארחות שריון/א.אילון/ 1956, 299 עמודים