"אחת הסיבות העיקריות לכישלון בשדה הקרב היא אי ידיעת המעשה הבא שעליך לעשותו; וברוב המקרים זוהי תוצאה של אימון לא די יסודי לקראת הצפוי בשדה הקרב. יש לקוות כי לימוד ניסיונותיהם של אחרים, הגלומים בדפים אלה, יפחית את עוצמת ההפתעה מהתוהו ובוהו שבשדה הקרב, יסייע בפתרון הבעיות המתעוררות בו ויבטיח, כי מספר רב יותר מאותם מנהיגים, שתמיד הם מתגלים שעה שמתעורר הצורך בהם, יוכלו להיוותר בחיים על מנת ליהנות מפירות הניצחון".

 

אוסף תיאורי הקרב האמריקני אשר מתוכו תורגמו 6 הפרקים שבקונטרס מכונה היה במקורו "פעולות קרב בקוריאה" (וליתר - הבהרה צורף אל שמו - זה הציון: חיל רגלים - חיל תותחנים - חיל שריון). אכן, מותר היה גם להוסיף לשם הנ"ל את המלה "קטנות" - כי אם גם יש והתיאור עוסק בגדודים, ואפילו בצוותי קרב הגדולים מגדוד, הרי בדרך כלל מתפרט סיפור המעשה למצביהם ופעולותיהם של פלוגות או מחלקות, ואף של כיתות, קבוצות חיילים וחיילים בודדים.

בכך טמון אחד הצדדים המעניינים והמאלפים ביותר שבאוסף זה, כי הדבר מאפשר לקורא להגיע אל מצבי היסוד וגורמי היסוד שבכל קרב - אל היחידה - הזעירה ואל הלוחם הפרט. עם זאת, ברוב המקרים, משולב תיאור קורותיה של היחידה הקטנה בתמונה המבצעית הרחבה-יותר, ובמצב הכללי שהיה קיים אותה שעה בזירת המלחמה או בגזרה מסוימת.

בהגנה, בנסיגה, בהתקפת־נגד : ששה מצבי־קרב מזירת קוריאה/אורי ברנר/ 1955, 99 עמודים

בהגנה, בנסיגה, בהתקפת־נגד : ששה מצבי־קרב מזירת קוריאה/אורי ברנר/ 1955, 99 עמודים