"בספר מתאר בריג' מיכאל קאלברט את הלחימה לפי האורח של "חדירה ארוכת הטווח", אשר פותחה על ידי הגנרל אורד צ'רלס וינגייט. בראשוניותו ראוי ספר זה, המתאר את מלחמת המעטים הנבחרים מול הרבים, לשמש למפקד העברי ציון דרך למלחמה עתידה - נוסח זמננו - של דוד בגלית.

בעיקר, שהניסיון שנרכש בבורמה מורה לנו, שברצון עז ובאימון תכליתי ניתן להפוך כל חייל ללוחם הנבחר וכל עוצבה לעוצבה ארוכת טווח". (מתוך ההקדמה של אל"ם מאיר זורע)

בספר מתואר מבצעו הצבאי האחרון של וינגייט, ונמתחים הקווים לפעולות ההמשך שנתבצעו בידי יורשיו המיותמים. נתבצעו במידת יכולתם - ובהשראת רוחו.

אסירי תקווה/מיכאל קלברט/ 1955, 254 עמודים

אסירי תקווה/מיכאל קלברט/ 1955, 254 עמודים