אחד הדברים המאלפים בחקר תולדות המלחמה הוא העיון, לאחר תום המלחמה, במה שנעשה "מן העבר השני אל הגבעה", בעברו של אויב.

בשנים שחלפו מאז תום המלחמה נתגלה לנו מדי פעם טפח מן הנעשה אצל האויב בשעתו ­- לפי זיכרונותיהם של אנשי צבא ושל אישי ציבור שלקחו חלק במלחמה.

בכרך זה מובאים שלושה פרסומים ערביים אודות המלחמה בישראל:

  • הראשון פרי־עטו של ערבי חיפאי, חאג' מוחמד נימר אל־ח'טיב, עשוי להקנות לקורא מושג מה פעולתו של הכוח שעמד מולנו בשבועות הראשונים שלאחר החלטת החלוקה של או"ם. אזור הפעולה: צפון־הארץ, ובעיקר - חיפה.
  • השני - "האחים המוסלמים במלחמת פלשתינה" מאת כמאל אִסמאעיל אל־שריף - מתאר את אחד הגורמים הסדירים למחצה, אשר באו לעזרת ערביי הארץ עוד לפני הפלישה הרשמית. אזור ההתרחשויות המתוארת בו הוא דרום־הארץ והרי־חברון.
  • השלישי - שנכתב על־ידי קצין הלגיון הערבי, מחמוד אל־רוסאן - מתאר קורות גדוד של אחד הצבאות הסדירים, שהיה עלינו להתמודד עמהם מ־15 במאי 1948 - הלגיון הערבי. מקום הפעולה העיקרי: פרוזדור ירושלים.

שלושת הספרים מעלים קווי אופי של שלושה ארגונים צבאיים שהעמידו הערבים במלחמתם נגדנו, של שלוש תקופות שניתן להבחין בהן, ושל שלוש זירות־קרב. התיאורים כולם ניתנו כאן ביודעין ובמתכון, מנקודת ראות האויב, ככתיבתם על־ידי מחבריהם. התיאורים - בחלקם - מוגזמים, מסולפים, או פרי דמיון. אולם לא שינינו דבר בשל כך, כי גם זוהי דרך ללמוד מפי האויב על מלחמת עצמאותנו ועל האויב עצמו.

בעיני אויב/שמואל סבאג/ 1954, 216 עמודים

בעיני אויב/שמואל סבאג/ 1954, 216 עמודים