חיל-הרגלים תוקף, המופיע במהדורה שנייה ב"מערכות", נכתב על-ידי רומל בין שתי מלחמות העולם. בספר העלה רומל על הכתב את נסיונו ולקחיו מהמערכות שהשתתף בהן במלחמת העולם הראשונה כמפקד מחלקה, פלוגה וגדוד בחזיתות צרפת, רומניה ואיטליה.

שעה שהמיכון כובש דרכו ברמה, וקטני-אמונה מחפשים לבעיות הלחימה פתרון קל, זול ופשוט - פתרון שיש בו מן הנוסחה - נדחקת אמנות לוחמה-הרגלים, וכמוה ערכו של הרגלי, לקרן-זוית.

אי-לכך חשוב וכדאי תרגומו של ספר זה, שכן הוא מעלה, בבהירות יתרה, את נסיונם המובהק של לחמת-הרגלים ושל החייל הרגלי עצמו. הספר הדגיש-יתר את ערכה של ההתקפה כצורת הלחימה היחידה להשגת ההכרעה והניצחון. הרוח התוקפנית מודגשת לגבי לחימה בכל תנאי-קרקע ובכל יחס-כוחות, בין שהעדיפות היא לנו בין שהיא לאויב - או, שעה שקיים שויון-כוחות מוחלט. 

תכונותיה של אמנות לחמת-הרגלים מוצאות מוצאות ביטוין המלא פרשיות ספר זה - בחינוך מנהיגים זוטרים, בגילוי יזמה, באימון יעיל, שמטרה ברורה לפניו, בשימוש הנכון של סוגי הנשק הרגלי ופני-הקרקע. מודגשות בו בספר המנהיגות הדינמית של חיל הרגלים - וראוי הוא על כן, שכל חיילי רגלי וכל איש צה"ל יקראו בו בעיון.

חיל-הרגלים תוקף/ארוין רומל/ 1953, 339 עמודים

חיל-הרגלים תוקף/ארוין רומל/ 1953, 339 עמודים

מתוך סקירה קצרה שכתב גל פרל פינקל באתר סימניה: "יש להבחין בין העזה טקטית ואופרטיבית ובין משחק־הפקר. מבצע נועז הוא זה אשר יש בו סיכוי להצלחה, ויחד עם זאת הוא משאיר בידי המפקד, גם במקרה של כשלון, כוח המספיק לטיפול בכל מצב שיתהווה. משחק מופקר, לעומת זאת, הוא מבצע אשר לא יוליכך אלא אל אחד מהשניים: אל הניצחון, או אל השמדת כוחותיך אתה" (עמוד 43).

"חיל רגלים תוקף!" מאת הגנרל הנאצי ארווין רומל מי שהיה קצין בכיר בוורמאכט ואחד מאדריכלי ניצחונותיו הגדולים בעת מלחמת העולם השנייה, ונחשב לאחד המוכשר שבטקטיקנים ובמפקדי השדה הגרמנים. הספר מתאר את חוויותיו ממלחמת העולם הראשונה, בה שימש כמפקד מחלקה, פלוגה וגדוד ברגימנט חיל הרגלים מובחר. בספר מפרט רומל את נתיב הקרבות של גדודו, ואת מעלליו בהם, כמו גם מנתחם ומפיק מהם לקחים טקטיים לעתיד.

"שעה שהמיכון כובש דרכו ברמה, וקטני־אמונה מחפשים לבעיות הלחימה פתרון קל, זול ופשוט – פתרון שיש בו מן הנוסחה – נדחקת אמנות לוחמת־הרגלים, וכמוה ערכו של הרגלי, לקרן־זווית. אי־לכך חשוב וכדאי תרגומו של ספר זה, שכן הוא מעלה, בבהירות יתרה, את נסיונם המובהק של לוחמת־הרגלים ושל החייל הרגלי עצמו. הספר הדגיש הדגשת־יתר את ערכה של התקפה כצורת הלחימה היחידה להשגת ההכרעה והניצחון. הרוח התוקפנית מודגשת לגבי לחימה בכל תנאי־קרקע ובכל יחס־כוחות, בין שעדיפות היא לנו בין שהיא לאויב – או, שעה שקיים שיויון־כוחות מוחלט. תכונותיה של אמנות לוחמת־הרגלים מוצאות ביטוין המלא בפרשיות ספר זה – בחינוך מנהיגים זוטרים, בגילוי יוזמה, באימון יעיל, שמטרה ברורה לפניו, בשימוש הנכון של סוגי הנשק הרגלי ופני־הקרקע. מודגשת בו בספר המנהיגות הדינמית של חיל הרגלים – וראוי הוא על כן, שכל חייל רגלי וכל איש צה"ל יקרא בו בעיון". (מתוך ההקדמה שכתב רא"ל חיים לסקוב לספר, "חיל־הרגלים תוקף", מאת גנרל ארווין רומל, הוצאת משרד הביטחון, 1953, עמוד 11).

רומל בספרו מעלה לקחים אקוטיים שכוחם יפה גם היום לפיקוד ושליטה בשדה הקרב: "בקרב פנים־אל־פנים המנצח הוא זה שבמחסניתו מצוי כדור אחד יותר" (עמוד 108). כך למשל מנסח רומל את אחת האמיתות הגדולות אודות המלחמה: "המלחמה מטילה תביעות כבדות מאוד על כוחו של החייל ועל עצביו, ומשום כך דרוש הרבה מאנשיך באימונים בזמן שלום". (עמוד 62). כמו גם מזהה את אחד האיומים החמורים לשלום החייל בשדה הקרב המודרני: "בשעת התקפת־לילה קל מאוד לירות באנשים. במקרה הגדוד השני לא היינו רחוקים מכך אלא כחוט השערה." (עמוד 96). ראוי לציין בעניין זה כי מרבית הנפגעי מקרב חיילי צה"ל במבצע "עופרת יצוקה" היו מירי דו צדדי של כוחותינו על כוחותינו. הספר כתוב היטב, ומאפשר לקורא הבנה טובה יותר של שדה הקרב במלחמת העולם הראשונה מנקודת מבטם של חיילי החי"ר, כמו גם לגבש תובנות ולקחים לגבי שדה הקרב שכוחם יפה לעתיד, משום שחיל הרגלים היה ונותר החיל היחיד שלמרות השינויים המשמעותיים שהתרחשו בתחום הטקטי ובתחום החימוש היה ונותר חיל הצועד ברגליו ונלחם בחזהו. ספר מומלץ לקציני צה"ל, חובבי מורשת קרב והיסטוריה צבאית, וחוקרים אקדמאים מתחום ההיסטוריה".