החייל הטוב/א.פ. וייל/ 1952, 123 עמודים

החייל הטוב/א.פ. וייל/ 1952, 123 עמודים

א.פ. וייול, רוזן בריטי ופילדמרשל (הינו) סייפא וגם ספרא (...) מצביא רב ניסיון ובעל שאר רוח (...) הוא מבקש את הקיים והמתמיד במהלך ההתפתחות הצבאית רבת התמורות - הן מצד החזיונות והאישים האופיניים, לגופם - והן מצד התכונות הקבועות והעומדות הנתבעות מאיש הצבא וממנהיגו המערכה. כי בכל שינוי הצורות והתנאים במרוצת הדורות (...) אין לך גורם קיים ומתמיד יותר מגורם האדם. לדעת וייול, "מנהיג טוב (...) המצעיד את חייליו קדימה, או עומד איתן על מקומו, ולעתים נופל חלל, הוא יסודו של צבא וסוד הצלחתו."

(מתוך הקדמת המערכת למהדורת 1952)

בספר זה ילמד הקורא מנסיונו של מצביא בצבאה של אימפריה אדירה. ואנו, הקצינים והחיילים בצה"ל, נשאב מניסיון זה, כדי לשפר את הידע הצבאי, להעלות את רמת המקצוענות הצבאית ולהעמיק את הבנתנו באדם הלוחם ובמהות המלחמה.

(מתוך פתח דבר מאת האלוף מתן וילנאי - אלוף פיקוד דרום)