ספר: מסעי המלחמה בארץ ישראל

ויול, א"פ (1951). מסעי המלחמה בארץ ישראל (ע. ארבל, תרגום). מערכות, 264 עמודים

ויול, א"פ (1951). מסעי המלחמה בארץ ישראל (ע. ארבל, תרגום). מערכות, 264 עמודים

"מסעי המלחמה בארץ ישראל" מאת א"פ ויול, הוא אחד מספרי המופת ממלחמת העולם הראשונה, שזכה להערכה רבה. בספר סיכום ממצה ומוסמך של אחד ממסעי המלחמה המעניינים והידועים ביותר של אותה מלחמה. ראוי לציין לענינינו שהמחבר יחס חשיבות מכרעת לבקיאות בגיאוגרפיה של זירת הקרבות לתכנונן ולביצוען של מערכות ומסעות.

לפנינו מהדורה מצולמת של הספר שיצא ב־1951 בהוצאת מערכות. זהו עד היום הספר המוסמך ביותר בנושא זה שראה אור בעברית. הוצאתו לאור במהדורה מחודשת במלאת תשעים שנה למערכה על ארץ ישראל (1917–2007) הוא דבר בעתו. לספר נוספת הקדמה מאת ד"ר יגאל שפי מאוניברסיטת תל אביב.