גיליון מאסף לשאלות מדיניות כלכליות ואסטרטגיות

ספטמבר 1939 / 11.09.39, אלול תרצ"ט

דברי פתיחה
מערכות

דברי פתיחה

העורכים אינם מעלימים מעצמם את הקשיים המרובים העומדים בדרכו של בטאון ראשון בישראל העוסק בבעיות צבאיות: מהם קשיים טבעיים, המתעוררים עם כל התחלה מסוג זה, ומהם התלויים בתנאי הזמן.
בקהל קוראיו, באהדתם ובהבנתם הערה, מחפש הבטאון עידוד למאמציו וגישושיו. בתמיכתם ישאב את הכח למלא את תפקידו: להיות אחד המכשירים שיקרבו את קוממיות ישראל בארצו

11.09.1939
מערכת "מערכות"
על המצפה
מערכות

על המצפה

ראית התאבקותנו במסגרת הכללית של מאורעות הזמן תקל על הבנת המוקדם והמאוחר ועל בחירת האמצעים הנכונים. מרוצת הזמן הפכה להיות מהירה מאד. אנחנו מצווים על עירות, גמישות וכוננות

11.09.1939
מערכת "מערכות"
הים התיכון כבעיה אסטרטגית: דברי הקדמה
מערכות

הים התיכון כבעיה אסטרטגית: דברי הקדמה

אנו נמנעים מהסקת מסקנות "נבואיות" איזו שהן. אולם תוכן הסימפוזיון הזה, יש לראותו כשלב ראשון בהבהרת המושגים היסודיים של בעיות הים התיכון

11.09.1939
מערכת "מערכות"
המעמד האסטרטגי בים התיכון
מערכות

המעמד האסטרטגי בים התיכון

המצב האסטרטגי בים התיכון אין לדון עליו כשהוא לעצמו. אפשר בכל זאת לסקור "ממעוף הציפור" את המצב האסטרטגי בכללו, ואחר לרכז את תשומת הלב במיוחד באזור הים התיכון

11.09.1939
סגן אדמירל ס.ו אוסבורן
שאלות צבאיות של הים התיכון
מערכות

שאלות צבאיות של הים התיכון

המפקדות של הציים האנגלו-צרפתיים יודעות כי במוקדם או במאוחר השלטון על הים יהיה בידם. ואותו יום יבוצע החורבן של פעילות האיטלקים באפריקה

11.09.1939
גנרל קטרו
האסטרטגיה בים התיכון
מערכות

האסטרטגיה בים התיכון

בימי המלחמה העולמית לא היה תחילה כל קושי לצי של מדינות ההסכמה לשלוט בים התיכון נגד כוחותיהן החלשים של המעצמות המרכזיות. אולם כאשר הופיעה על הבמה הצוללת נשתנה המצב

11.09.1939
מיור גנרל רוואן רובינסון
הצבא הבריטי לאחר הרפורמות של אביב 1939
מערכות

הצבא הבריטי לאחר הרפורמות של אביב 1939

גורם הזמן עלול להכריע יותר במערכות המלחמה בעתיד הקרוב, מאשר הכריע באיזו תקופה קודמת שהיא של ההיסטוריה הצבאית

11.09.1939
אלעזר גלילי
שלשות
מערכות

שלשות

ההישגים של התרגול החדיש עלולים לשמש ביתר אמונה את צרכי החינוך המיוחדים שלנו. במידה שהמדריכים יבינו את מהות התרגול וירכשו לעצמם ניסיון מספיק בהדרכה ובאימון

11.09.1939
מערכת "מערכות"
אימון מהיר של טירונים
מערכות

אימון מהיר של טירונים

עלינו לחנך גברים (בעצם אותה הפרובלמה קיימת גם בשביל הצעירות) שמתוצאות חינוכם הגופני צריכים לנבוע משמעת ודייקנות הפעולה, אומץ לב והכשרה להתאמצות המכסימלית

11.09.1939
קפטן לידל הארט
עקרוני החינוך האספורטיבי של הנוער בגיל מ-14 עד 18
מערכות

עקרוני החינוך האספורטיבי של הנוער בגיל מ-14 עד 18

מה שאנו מתחילים כעת בבתי הספר התיכוניים אינו תפקיד קטן. אחרי שנלמד מניסיון ראשון זה איך לנהל את הפעולה, תבוא הקמת הארגון שתכיל את כל הנוער בגילים אלה

11.09.1939
ד"ר א. בירם
צבא ישראל בתקופת התנ"ך
מערכות

צבא ישראל בתקופת התנ"ך

בני ישראל ידעו להתגבר על חולשתם התכנית באמצעות פעולה רוחנית. אופיינית היא להם אמנות אסטרטגית בלתי רגילה בזמנים ההם. הם נחלו ניצחונות "לא בכוח כי אם ברוח"

11.09.1939
ד"ר אליהו אורבך
בחזית הכלכלית שאלות האספקה בארץ ישראל לשעת חירום
מערכות

בחזית הכלכלית שאלות האספקה בארץ ישראל לשעת חירום

מוסדותינו הציבוריים על ידי מו"מ עם הממשלה והרחבת המחסנים בעזרת אשראי למסחר הסיטוני, והאגירה הפרטית - משלימות זו את זו

11.09.1939
דוד הורוביץ
לקט כלכלי
מערכות

לקט כלכלי

התפתחות הצי המסחרי, הנפט של מרוקו, האמצעים להבטחת הדלק הנוזל באיטליה, חיפושי נפט באנגליה ועוד

11.09.1939
מערכת "מערכות"
רשימות קצרות
מערכות

רשימות קצרות

הגנתה של פולניה, ההתפתחות הצבאית על גבולות תוניס הצרפתית ולוב האיטלקית, מבט מזרחה לים האדריאטי ופיתוח כוחות ההגנה של הודו-סין הצרפתית

11.09.1939
מערכת "מערכות"
מהעיתונות הצבאית
מערכות

מהעיתונות הצבאית

מתוך "הז'ורנל של מכון השרותים המלכותי המאוחד", לונדון, מאי 1939, מס 534

11.09.1939
מערכת "מערכות"
ציונים
מערכות

ציונים

חיבוריה של ארץ ישראל עם מצרים, פעולה אווירית שמנעה התנגשות דמים, ביקורה של אסקדרילה אווירית תורכית בשטח המסופח של האטאי וגם בסוריה, ועוד

11.09.1939
מערכת "מערכות"
מילון המונחים הצבאיים הטכניים
מערכות

מילון המונחים הצבאיים הטכניים

אגף, אנטי מטוסי, גונדה חיל מצב, טווח, מכונת ירייה, משמר חוץ, סירת טורפדו, צבא משלוח, תחמושת עקרה, תרגול סדר ומונחים צבאיים נוספים שהופיעו בגיליון

11.09.1939
מערכת "מערכות"